Minahal at Nilimot ko, eX

Para sa mga naiwan, nasaktan at natuto 🙂
Pangarap nati’y iyong itinatuwa
Katwiran mong ako’y pabaya
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
Mga aralin ko’y aking inasikaso
Wag lang bumagsak ang aking mga grado
Subalit pagtingin mo’y tila nagbago
O! Pag-irog nati’y sawi’t bigo
Chat head ko’y nahagip ng iyong mga mata
Ngunit iyong ipinagsawalang-bahala
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
Para saan pa mga bilin ko’t payo,
Kung ibang puso ang iyong tinungo
Ibang lalake iyong sinusuyo
O! pag-irog nati’y sawi’t bigo
Pagka’t marahil ako’y pabaya, ganti’y pasadya
Sabay sa exam ng aking eskwela
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
Mundo ko’y agad mong ginuho
Mabilis pala maagaw aking pwesto
Allegro kung palitan ang reyna sa trono
O! Pag-irog nati’y sawi’t bigo
Ako’y iyong ikakaila sa bago mong sinisinta
Chewing gum kung itapon, sa paglaho ng lasa
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
Iyang mga bibig, tila kidlat kung mangako
Kamay kong bukas palad, oo lang ng oo
Hawak-hawak martilyo’t pako
O! Pag-irog nati’y sawi’t bigo
Tatlong buwan, ika’y limot ka na
Isang linggo, ako’y pinalitan mo na
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
Paiyak na minessage ko, meron ka na palang bago
Iyong sinumbat, pusong may pana ni kupido
“Oo, binigay ko ang di ko binigay sayo”
O! Pag-irog nati’y sawi’t bigo
Gaya ng iyong ginawa sa lumipas mong syota
O! Pag-irog nati’y sawi’t bigo
Minahal at Nilimot ko, Rodrigo*
Theme Painting: “Lovers 2” by Leonid Afremov
Footnotes:

*This is a work of fiction. Names, characters, businesses, organizations, places, events, and incidents are either a product of the author's imagination or is used fictitiously. Any resemblance to actual person, living or dead, events or locales is entirely coincidental and is in no way an expression of tirade, words of rebuke or acts of tongue-lashing. Albeit, the piece has a relevant personal connection to the author.
Advertisements